Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Privacy- en cookieverklaring

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Dit is de privacy- en cookieverklaring van GlasDraad B.V. en haar [dochterondernemingen](hierna gezamenlijk: "Glasdraad"). Glasdraad bouwt een glasvezelnetwerk. Dit nieuwe netwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw woning is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, televisie, telefonie en zakelijke diensten met zeer hoge kwaliteit. Glasdraad hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens, hoe er gebruik wordt gemaakt van cookies en de rechten die u heeft.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Glasdraad is verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Glasdraad, neem contact op met privacy@glasdraad.nl

3. Wiens persoonsgegevens verwerkt Glasdraad en hoe komen we aan deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze klanten, toekomstige klanten, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder ook leveranciers, en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

De meeste gegevens ontvangen we omdat u die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of overeenkomst voor het glasvezelnetwerk, omdat u gegevens invult op de website van Glasdraad of omdat u met Glasdraad communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over uw websitebezoek. Als u Glasdraad volgt op sociale media of communiceert met Glasdraad, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van derden, zoals partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen. Zo vragen wij postcode en huisnummer op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vragen wij geodata op uit Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) van het Kadaster. Van internet service providers ontvangen wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving klacht / storing voor het oplossen van storingen en/of klachten en met betrekking tot aan- en afsluitingen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Glasdraad?

Klanten en relaties

Doel & grondslag Voorbeelden
Identificerende gegevens en contactgegevens
 • Namen
 • Aanhef
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode / huisnummer / toevoeging
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Betaalgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsvariant
 • Gegevens over het gebruik van onze website
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie
 • Gegevens die u actief verstrekt of invult in formulieren
 • Gegevens over het apparaat waarmee u onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
 • Gegevens met betrekking tot storingen Klacht / storing omschrijving
  Gegevens met betrekking tot aan- en afsluitingen Aansluitingen, migraties en afsluitingen

  5. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

  Categorieën persoonsgegevens Voorbeelden
  Doel: Om een relatie en overeenkomst met u aan te kunnen gaan.
  Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het verwerken van door u ingevulde contact- of aanmeldformulieren.
 • Beoordelen of Glasdraad met u een overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied kan aangaan.
 • Versturen van informatie met betrekking tot de mogelijkheid voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk.
 • Gebruik van de postcodechecker om te controleren of op het adres diensten aangeboden kunnen worden.
 • Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met u of opdrachten van u.
  Grondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het uitvoeren van overeenkomsten voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied.
 • Het verwerken van betalingen voor de overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied.
 • Het verstrekken van uw gegevens aan derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden, om de glasvezelaansluiting te realiseren en om storingen op te lossen.
 • Het communiceren met u in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Doel: het beheren van onze relatie met u en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
  Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Het versturen van algemene informatie via e-mail over de voortgang van de bouw en andere nuttige informatie over het glasvezelnetwerk en/of andere gerelateerde diensten.
  Doel: het versturen van een nieuwsbrief.
  Grondslag: toestemming.
  Het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot het glasvezelnetwerk of direct hieraan gerelateerde onderwerpen.
  Doel: het laten functioneren en optimaliseren van de website.
  Grondslag: Het laten functioneren van de website: gerechtvaardigd belang van Glasdraad en het uitvoeren van een overeenkomst met u. Het optimaliseren van de website: toestemming.
 • Het gebruik van cookies voor het onthouden van instellingen en voorkeuren.
 • Het bijhouden van algemene bezoekersgegevens en het uitvoeren van statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 • Het oplossen van storingen en verbeteren van de beschikbaarheid.
 • Doel: de bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties.
  Grondslag: toestemming
 • Het gebruik van cookies voor het aanbieden van advertenties aan de bezoekers buiten onze website, zoals op social-media platformen.
 • Doel: het beschermen van de (rechts)positie van Glasdraad.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Het (laten) (uit)voeren incasso- en juridische procedures.
  Doel: het voorkomen en bestrijden van fraude.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Bij het herroepen van de woningaansluiting en mogelijke betwiste facturatie
  Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waarmee Glasdraad samenwerkt
  Grondslag: uitvoeren overeenkomst.
  Contact met leveranciers en andere partners.

  6. Wat doen wij met gegevens als u geen klant bent of wordt?

  Voordat wij in een bepaald gebied beginnen met de aanleg van glasvezel, vragen wij postcodes en huisnummers op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het kadaster teneinde het (scope)gebied en potentieel aan te sluiten gebouwen in kaart te brengen.

  Als wij vervolgens een vraagbundeling starten, versturen wij (informatie)brieven aan alle adressen in het gebied om bewoners te informeren over GlasDraad, de vraagbundeling en over de mogelijkheid aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk, om zich daarvoor aan te melden, en om informatie- en inschrijfavonden bij te wonen. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang en het gerechtvaardigd belang van bewoners van buitengebieden en kleine kernen om aangesloten te kunnen worden op een snel glasvezelnetwerk. Indien een bewoner aangeeft dat hij/zij geen brieven (meer) wil ontvangen, zullen wij dat vanzelfsprekend respecteren.

  Van elk gebouw in het gebied registreren wij de fysieke situatie ten aanzien van de aansluiting op het glasvezelnetwerk, dus ook van gebouwen waarvan de bewoner geen klant van ons wordt. Dit doen wij zodat wij en onze operators kunnen controleren of een gebouw is aangesloten. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

  7. Worden gegevens aan andere partijen verstrekt?
  Glasdraad kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring. Deze partijen treden op als verwerker voor Glasdraad en Glasdraad draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor Glasdraad optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Glasdraad.

  Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Glasdraad als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens ook aan andere partijen die wij nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld aan internet service providers voor het oplossen van storingen.

  Glasdraad B.V. en haar dochterondernemingen . kunnen uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening en is toegestaan op grond van de wet, als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken onderling persoonsgegevens uitwisselen.

  8. Welke cookies gebruiken wij?
  Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt.

 • Functionele cookies - deze cookies zijn noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld om uw inloggegevens te onthouden. Deze cookies worden ook geplaatst als u geen toestemming geeft voor analytische of commerciële advertentiecookies.
 • Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  Website voorkeuren Deze cookies houden uw voorkeuren, zoals uw goedkeuring, taalvoorkeuren, etc bij glasdraad glasdraad*.nl Glasdraad 180 dagen Dit cookie wordt ingesteld wanneer u een algemene keuze heeft gemaakt voor het accepteren van één of meerdere cookies.
  glasdraad-analytisch glasdraad*.nl Glasdraad 180 dagen Dit cookie wordt ingesteld wanneer u expliciet een keuze heeft gemaakt voor de acceptatie of het niet accepteren van cookies in de catergorie “Analytische cookies”. In het geval dat u uw toestemming terugtrekt zal deze cookie worden aangepast. Naar de juiste waarden.
  glasdraad-reklame glasdraad*.nl Glasdraad 180 dagen Dit cookie wordt ingesteld wanneer u expliciet een keuze heeft gemaakt voor de acceptatie of het niet accepteren van cookies in de in de catergorie “Advertentiecookies”. In het geval dat u uw toestemming terugtrekt zal deze cookie worden aangepast. Naar de juiste waarden.
  glasdraad-taal glasdraad*.nl Glasdraad 180 dagen Dit cookie wordt ingesteld wanneer u expliciet een keuze maakt om de website in een andere taal weer te geven.

 • Analytische cookies - deze cookies helpen ons onze websites te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van het aantal bezoekers, kliks en pageviews.
 • Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om te meten en te analyseren hoe onze worden gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten te verbeteren. _ga glasdraad*.nl Google 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. HTTP cookie.
  _gid glasdraad*.nl Google 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. HTTP cookie.

  Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy

 • Advertentiecookies - deze cookies gebruiken wij voor het tonen van advertenties over onze commerciële diensten op andere websites en of social-media. Dit gebeurt onder andere door middel van remarketing, waardoor u na bezoek van onze website bepaalde advertenties te zien kunt krijgen. Dit kan alleen gebeuren na bezoek van een pagina die hoort bij Glasdraad. Verder meten deze cookies hoe de advertenties presteren en voorkomen het tonen van advertenties die u al heeft gezien. Met deze cookies volgen wij en derden, uw surfgedrag en worden er gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld uw bezochte webpagina’s en klikgedrag. Voor al deze cookies vragen wij uw toestemming.
 • Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  Facebook Wij gebruiken Facebook cookies om onze advertenties op Facebook te optimaliseren. _fbp glasdraad*.nl Facebook 3 maanden Dit cookie wordt ingesteld door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. HTTP cookie.
  tr .facebook.com Facebook Duur van de sessie Dit cookie wordt ingesteld door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. HTTP cookie.
  wd .facebook.com Facebook 7 dagen Dit cookie wordt ingesteld door Facebook om een optimale ervaring te bieden qua aanbod voor het scherm van je apparaat. HTTP cookie.
  datr .facebook.com Facebook 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door Facebook om inhoud te delen met Facebook-contacten. Gebruikers kunnen ook zien of hun Facebook-vrienden in het verleden bepaalde inhoud op de website "leuk" vonden. Cookies sturen ook enkele niet-persoonlijke gegevens naar Facebook om geaggregeerde informatie te verzamelen over hoe mensen omgaan met sites met behulp van de vergelijkbare knop. HTTP cookie.
  usida .facebook.com Facebook Duur van de sessie Dit cookie wordt ingesteld door Facebook en verzamelt een combinatie van de browser van de gebruiker en een unieke identificatiecode, die wordt gebruikt om advertenties op gebruikers af te stemmen.

  Zie de Facebook-website voor meer informatie: https://facebook.com/policies/cookies/

  Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  Google DoubleClick Met ‘third party’ (Doubleclick) cookies kan Google Analytics rapporten genereren met demografische en interessegegevens van onze bezoekers IDE .doubleclick.net Google DoubleClick 6 maanden Dit cookie wordt ingesteld door Google DoubleClick en wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe de gebruiker de website gebruikt om relevante advertenties te presenteren en in overeenstemming met het gebruikersprofiel.
  _gcl_au glasdraad*.nl Google DoubleClick 6 maanden Dit cookie wordt ingesteld door Google DoubleClick en wordt gebruikt om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.

  Zie de Google-website voor meer informatie:https://policies.google.com/privacy

  Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  Google CONSENT Google.com of Google.nl Google 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door Google en wordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en andere informatie op te slaan. Dit omvat met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven en de beslissing of het Google SafeSearch-filter moet worden geactiveerd of niet.
  DV Google.com of Google.nl Google 7 minuten Dit cookie wordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en andere informatie op te slaan. Dit omvat met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven en de beslissing of het Google SafeSearch-filter moet worden geactiveerd of niet.
  SID en -HSID (secured en niet secured) Google.com of Google.nl Google 2 jaar Deze cookies wordt ingesteld door Google en worden gebruikt om gebruikers te verifiëren en ervoor te zorgen dat alleen de werkelijke eigenaar van een account toegang heeft tot dat account. Zo bevatten de cookies SID en HSID digitaal ondertekende en gecodeerde gegevens over de Google-account-ID van een gebruiker en het meest recente inlogmoment. Door deze cookies te combineren, kunnen we allerlei aanvallen blokkeren, zoals pogingen om de content te stelen van formulieren die u verstuurt via Google-services.
  NID Google.com of Google.nl Google 2 jaar Deze cookies wordt ingesteld door Google en worden gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker bij te houden. Zo hebben de meeste mensen die Google-services gebruiken de cookie NID in hun browsers. Deze cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt aanzetten. Elke NID-cookie verloopt 6 maanden nadat deze voor het laatst door een gebruiker is gebruikt. De cookie VISITOR_INFO1_LIVE heeft een vergelijkbare functie voor YouTube en wordt ook gebruikt om problemen met de service vast te stellen en op te lossen.

  Zie de Google-website voor meer informatie:https://policies.google.com/privacy

  Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  LinkedInWe maken gebruik van Linkedin voor onze advertenties op LinkedIn te optimaliseren. bcookie glasdraad*.nl LinkedIn 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services. HTTP cookie.
  bscookie glasdraad*.nl LinkedIn 2 jaar Dit cookie wordt ingesteld door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services. HTTP cookie.
  lidc glasdraad*.nl LinkedIn 1 dag Dit cookie wordt ingesteld door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services. HTTP cookie.
  UserMatchHistory glasdraad*.nl LinkedIn 29 dagen Dit cookie wordt ingesteld door LinkedIn om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker voor het volgen van het gebruik van “embedded services”. HTTP cookie.

  Zie de LinkedIn-website voor meer informatie:https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Onderwerp Cookie Domein Aanbieder Levensduur Beschrijving
  InstagramWe maken gebruik van Instagram voor onze advertenties op Instagram te optimaliseren. www-claim-v2 glasdraad*.nl Instagram Duur van de sessie Dit cookie wordt ingesteld door Instagram voor het delen van inhoud op het sociale platform Instagram - Deze functionaliteit wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over bezoekersvoorkeuren voor marketingdoeleinden. HTML Local Storage.

  Zie de Instagram-website voor meer informatie:https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

  In- en uitschakelen (verwijdern) van cookies en
  Voor het gebruik van analytische cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door expliciet uw toestemming te geven op de website. U kunt altijd de toestemming voor een cookie te allen tijde intrekken. Door op de website op de link “privacy- en cookie verklaring” te klikken vindt u de optie “cookie voorkeur aanpassen”. Veel cookies hebben een levensduur. Als een levensduur is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de levensduur verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de levensduur is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

  9. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen?
  Glasdraad kan gebruikmaken van diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

  10. Hoe lang bewaart Glasdraad uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

  11. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?
  In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Glasdraad worden overgedragen aan een derde partij of kan Glasdraad fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. Glasdraad zal u in een dergelijk geval vooraf informeren.

  12. Wat zijn uw rechten?
  U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zie hieronder). Als u hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@glasdraad.nl

 • Recht om uw toestemming in te trekken, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien u de juistheid van de persoonsgegevens die Glasdraad verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Glasdraad;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kunt u specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij Glasdraad via privacy@glasdraad.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 13. Hoe beschermt Glasdraad uw persoonsgegevens?
  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  14. Websites van derden
  Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  15. Wijzigingen
  Wij kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij u daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij uw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.


  Download de privacy- en cookieverklaring van Glasdraad (pdf)